top of page

Finance Team

Jako Finance Team zależy nam na tym, aby wspólnota miała do dyspozycji środki do dobrego funkcjonowania spotkań oraz do rozwoju grupy. Nam nie chodzi o kasę, nam chodzi o przyszłość! 

Nasz team składa się z 5 osób.

Chcemy aby przyszłe generacje miały dobre warunki, aby się spotkać osobiście z Bogiem. W przygotowaniu każdego spotkania w Concordii powstają koszty organizacyjne:

koszty dojazdu dla gości, zakup modlitewników dla nowych członków, zakup mikrofonów lub ulotek itp.

Pomagamy także, jeśli ktoś chciałby przyjechać na spotkanie modlitewne, jednak nie jest w stanie opłacić całej kwoty pobytu w Concordii.

Zostało założone oficjalne stowarzyszenie, aby ułatwić pomoc finansową dla naszej wspólnoty, pod nazwą Grupa Modlitewna Orly e.V.  

To sprawia, że możesz wesprzeć naszą wspólnotę i otrzymać zaświadczenie do rozliczenia podatkowego – tak zwaną Spendenquittung.

Jak mogę wesprzeć Grupę Modlitewną Orły finansowo? Kliknij tutaj

bottom of page