top of page

Team Muzyczny

Nasze przygotowania zaczynają się najczęściej już kilka tygodni przed spotkaniem, i polegają na wybraniu odpowiednich piosenek na spotkanie. Następnie każdy indywudualnie może przygotować się na spotkanie słuchając pieśni i ćwicząc je w domu (śpiewając lub grając na instrumencie).

Bóg obdarował nas talentem do muzycznego towarzyszenia wam podczas spotkania i wspierania was naszą muzyką i śpiewem podczas modlitwy. Piękno tej posługi polega na tym, że robimy ją na chwałę Boga.

bottom of page