top of page

Tefilla Team

Modlitwa jest fundamentem relacji z żywym Bogiem.

Najważniejszym zadaniem naszego Teamu jest dbanie o relacje naszej Grupy Modlitewnej Orły z Bogiem przez modlitwę.

Modlitwa jest pielęgnowaniem połączenia z NIM.

Nazwa naszego teamu, wywodząca się ze starotestamentalnego języka- hebrajskiego, oznacza „połączenie”.

Pragniemy wprowadzać na orłach przestrzeń do spotkania z żywym Bogiem w modlitwie; spotkania, które odbędzie się serce do serca, policzek przy policzku- w uścisku miłości.

Pragniemy w tym uścisku miłości w modlitwie poczuć bicie Bożego serca, poznać Jego marzenia, Jego pragnienia oraz Jego wole, tak aby nasze serca się zsynchronizowały i mogły bić w tym samym rytmie.   
Zajmujemy się przygotowaniem części modlitewnych na spotkania jak np. Nowenna przed spotkaniem lub różnorakie rozważania. 
Jak połączenie się urywa to Tefilla z pomocą przybywa!

bottom of page