top of page
Nasza Historia

W roku 2000 z inicjatywy Jana Pawła II była obchodzona w Kościele po raz pierwszy
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Akurat w ten sam weekend w Concordii przebywała
niewielka grupa młodzieży, aby spędzić wspólnie czas w inny sposób niż to podpowiada współczesny świat. Ta młodzież spotkała się, by wychwalać Pana Boga poprzez modlitwę, śpiew oraz dyskusje o Bogu i wierze. W tym czasie dyrektorem Concordii był ks. Andrzej Krefft. Ksiądz Andrzej od razu wyczuł potencjał i ducha tych kilkunastu młodych ludzi, wiec towarzyszył im w tym szczególnym weekendzie dając im możliwość spotkania się  w ośrodku. Niedziela Miłosierdzia Bożego była kulminacją tego pięknego wspólnego weekendu. Ten dzień i to spotkanie stały się początkiem wielkiej przygody, która dalej trwa. Ten dzień i to spotkanie stały się początkiem istnienia grupy modlitewnej ORŁY. Skoro Niedziela Miłosierdzia Bożego była pierwszym dniem istnienia naszej grupy, to nie kto inny, jak św. s. Faustyna Kowalska stała się naszą patronką, a później oddaliśmy się jeszcze pod opiekę wielkiego czciciela Miłosierdzia Bożego św. Jana Pawła II, biorąc sobie szczególnie do serca słowa „Wy jesteście solą ziemi i światłem świata!“. Tak więc nasza grupa bardzo mocno związała się z tajemnicą Miłosierdzia Bożego.
Grupę modlitewną ORŁY stanowią młodzi ludzie, którzy od 2000 roku spotykają się sześć razy do roku w Concordii na weekendach modlitewnych. Podczas tych spotkań można przeżyć osobiste spotkanie z Bogiem Żywym podczas Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, w sakramencie pokuty i pojednania oraz w spotkaniu z drugą osobą. Grupa zaczęła się od kilkunastu osób, na dzień obecny można przeliczyć, ze istnieje około 1000 młodych ludzi, którzy przyjechali chociaż raz na spotkanie Orłów. Standardowo przyjeżdża około 120 osób na spotkania modlitewne do Concordii. Mamy już wiele małżeństw, rodzin z dziećmi, które sie wywiodły z grupy i  owocem naszej wspólnoty. Także owocem modlitwy  różne powołania do życia konsekrowanego. Ojciec Tadeusz Biela uczestniczył w spotkaniach odkąd miał 18 lat  do wstąpienia do zakonu w wieku 24 lat. Siostra Agnieszka Wolko należy do pierwszej generacji Orłów, jest benedyktynką od 2006 roku. Magdalena Szczuka jeździła także wiele lat na spotkania  do wstąpienia do ruchu Regnum Christi, gdzie jest dziewicą konsekrowaną. Co roku w Niedziele Bożego Miłosierdzia zjeżdża się cała rodzina Orłowska – czy to obecni czy byli uczestnicy, aby świętować istnienie wspólnoty dzięki łasce Bożej.
Duchowym opiekunem naszej grupy był ks. Rafał Kowalczyk, proboszcz PMK w Recklinghausen od 2008 roku. Aktualnie naszymi opiekunami duchowymi są ks. Tomasz Frączek i ks. Marcin Szymczyk. Moderatorem naszej wspólnoty jest ojciec Tadeusz Biela z zakonu Towarzystwa Ducha Świętego od 2018 roku. Duchowym opiekunem po odejściu księdza Andrzeja z Concordii w 2004 roku został ksiądz Jerzy Pietron, który z wielką miłością do młodych posługiwał we wspólnocie  do jego śmierci w sierpniu 2009 roku. Ponieważ grupa ma różne potrzeby i nieustająco się rozrasta, pojawił się pomysł aby obok duchowego kierownictwa i prowadzenia grupy, doszli świeccy liderzy, by pomóc w organizacji spotkań. Razem z księdzem Andrzejem pierwszym świeckim liderem grupy Orłów był Szymon Lepich od 2000 do 2002 roku. Następnie liderem był Dariusz Wojcik od 2002 do 2010 roku. W 2010 roku zostali wybrani Kamil Biela (2010-2015) oraz Camilla Przybylska (2010-2018). Od 2015 do 2017 wspierał Camille Przybylską Daniel Biela jako lider, po nim przejął Sebastian Studniarz w 2017 roku pozycje lidera. Funkcje oddał we wrześniu tego roku i wprowadzony został Kevin Hamrol, jako 6. lider. Po odejsciu Camilli Przybylskiej z funkcji liderki, miejsce zastąpiła Joanna Brzezińska. W 2021 roku funkcje liderów po Kevinie Hamrol i Joannie Brzezińskiej przejęli Alicja Brzeziński wraz z Patrykiem Drożdż.

Na nasze spotkania zapraszamy też wielu ciekawych gości, aby pomagali nam przez swoje konferencje i prowadzone modlitwy przybliżać się do Boga i coraz bardziej zgłębiać Jego miłość. Podczas naszych spotkań poruszamy też wiele tematów, które interesują ludzi młodych i bardzo leżą im na sercu.

Grupa modlitewna ORŁY także kocha pielgrzymować. Czy to poprzez regularne uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży od 2000 roku w Rzymie, lub na różne pielgrzymki zwiedzając święte i ważne dla nas katolików miejsca (n. p. Fatima, Lourdes, Częstochowa, Kibeho).

Dla Orłów także ważne jest działanie dla sprawy Kościoła poprzez organizacje różnych akcji. Zdajemy sobie z tego sprawe, ze Ewangelizacja musi trwać także po za Concordią. Staramy sie to realizować poprzez prowadzenie grup muzycznych czy modlitewnych w danych PMK lub w niemieckich parafiach, zbieranie ofiar na potrzeby różnych projektów oraz poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi

Istnieje również wizja, aby co roku wysyłać kilka misjonarzy ze wspólnoty na posługę na misjach w miejscach takich jak Ruadna lub Burundi w AfryceTakże Social Media  ogromną możliwością i platformą do działania. Można nawiązać kontakt do Orłów poprzez Facebook, Instagram, YouTube oraz mailem!
Jan Pawel II powiedział, że młodzież to „nowa wiosna Kościoła“, więc jeżeli czujesz że chcesz lepiej poznać Boga, jeżeli pragniesz poznać nowych ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary – to dołącz do nas koniecznie!!! Przeżyjesz wówczas wspaniały czas z Bogiem – czas pełen radości oraz czas refleksji nad tym, co w życiu jest najważniesze – żywa wiara w Jezusa Chrystusa! W naszej grupie dzieje się wiele wspaniałych rzeczy, dołącz do nas i Ty!

bottom of page